Tuesday, November 25, 2014

Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության արտահայտում (հայերեն)


Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման (ՍՊՀԱԸ) դեպքերը հայաստանյան պայմաններում նոր երևույթ չեն, և, չնայած այս հիմնախնդրի շուրջ կատարված մի շարք լուրջ հետազոտությունների, կան երևույթի որոշ կողմեր, որոնք
հավելյալ հետազոտման կարիք ունեն: Այսօր ՍՊՀԱԸ-ի ժողովրդագրական հետևանքների մասին շատ է խոսվում, քննարկվում են նաև պատճառները, սակայն դեռևս բավականաչափ չեն գիտակցվում այն սոցիալ-հոգեբանական պայմանները և միջավայրը, որը ստեղծվում է ընտանիքում և որի արդյունք է դառնում ՍՊՀԱԸ-ը:
Հետազոտության արդյունքները այստեղ՝
http://ysu.am/files/Final%20report%20narrative%20Anna%20Voskanyan.pdf

No comments:

Post a Comment